Polityka prywatności w firmie Polnix Sp.j - Polityka Ochrony Danych Osobowych

Informacje ogólne

Przedmiotowy tekst określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w "POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SPÓŁKA JAWNA.

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z poźn. zm.). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO oraz ww. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest "POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SPÓŁKA JAWNA.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • adres e-mail: iodo@polnix.com.pl
 • adres do korespondencji: Centrum Logistyczne POLNIX, Nowy Karolinów 1A, 96-330 Puszcza Mariańska

Skąd mamy Twoje dane ?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas podpisywania umowy na zakup towarów będących w naszym asortymencie oraz podczas rozpatrywania Twojego wniosku o przygotowanie oferty indywidualnej, poprzez wyrażone zgody, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z "POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SPÓŁKA JAWNA w celu  realizacji procesu sprzedażowego jak np.. usługi transportowe, a także takimi które zapewniają wsparcie prawne, techniczne i audytowe, realizujące na nasze zlecenie prace techniczne i modernizacyjne. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe również organom państwowym, w ramach obowiązującego prawa, w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez "POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SPÓŁKA JAWNA

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia właściwej realizacji warunków umowy sprzedażowej, a ponadto w celu dostosowania aktualnej oferty dla Twoich potrzeb.

Celami szczegółowymi przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 • Prowadzenie procesu sprzedażowego przez "POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SPÓŁKA JAWNA
 • Zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • Obsługi reklamacji przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • Obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);
 • Przekazywania Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni) – w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z Panelu Użytkownika (sklep internetowy), kontaktu z opiekunem handlowym (klienci branżowi), bądź kontaktu telefonicznego z sekretarietem firmy (+48 690 950 874) lub w innej wybranej przez Ciebie formie (pismo, mail, etc.).

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy na sprzedaż asortymentu, a po zakończeniu umowy przez czas niezbędny do:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy maksymalnie przez okres 3 lat,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych maksymalnie przez okres 5 lat, 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia. W zakresie organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe ?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne w celu realizacji procesu sprzedażowego. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedażowej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

 • Żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych
 • Ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy).

Możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od "POLNIX" MAREK, PIOTR, PAWEŁ KURKIEREWICZ SPÓŁKA JAWNA jako administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach przygotowania indywidualnej oferty sprzedażowej. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o wykorzystywanych produktach i usługach.

Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

#POLNIX

Zainspiruj się!

Zobacz nasze donice w pięknych aranżacjach na Instagramie.

Z nami możesz przesadzić!

Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach zapisz się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium